• Dags att ställa om till fossilfritt. Foto: Tommy Pettersson

Bästa fossilfria fordonsflottan i länet

I dagarna pågår en Framtidsvecka med fokus på klimat och miljöfrågor. Det finns verksamheter och satsningar som saknas i kommunen och det finns befintliga energibesparande installationer som kan förbättras.

Men i Miljöfordon Syds senaste miljöfordonsrapport står det klart att Norrköpings kommun är bäst i Östergötland i kategorin fossilfria fordon.

Egen bilpool

Norrköpings kommun har en egen bilpool bestående av 24 bilar, utöver det leasas 348 bilar på tre år. 74,7 procent av kommunens fordon drivs av fossilfria bränslen. I Östergötland ligger den siffran på 61,7 procent.

– Att många av kommunens tjänstefordon går på förnybart bränsle är en självklarhet. Det är bra för miljön och det lokala näringslivet med producenter av fossilfritt bränsle och företag som specialiserat sig på miljöteknik, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

De fossilfria fordonen gör nytta på flera sätt. Efter att leasingperioden tagit slut går bilarna ut till försäljning och gör det möjligt för Norrköpingsborna att köpa en egen miljöbil till lägre kostnad än vad det skulle kosta att köpa en helt ny.

Ute och cyklar

Norrköpings kommun eftersträvar liten miljöpåverkan när de anställda reser inom tjänsten. Förutom en stor andel fordon som drivs av fossilfritt bränsle har kommunen satsat på elcyklar och uppmanar de anställda att åka kollektivt eller cykla.

– Det är kul att Miljöfordon Syd och andra organisationer har uppmärksammat Norrköpings kommun vid flertalet tillfällen, säger Jannica Schelin, processledare och koordinator för hållbar utveckling i Norrköpings kommun.