Bara godkänd fisk

Bygg- och miljökontorets livsmedelsinspektör gjorde nyligen oanmält besök på 20 skolor i Norrköpings kommun. Syftet var att kontrollera att skolköken verkligen serverade MSC-certifierad fisk.

Alla besökta skolkök fick godkänt i inspektionen och det serverades mycket riktigt den MSC-certifierade fisk som stod på matsedeln. MSC står för Marine Stewardship Council och innebär att fisken kommer från hållbart fiske.

– Under året prioriterar livsmedelsavdelningen redlighet! Det vill säga att konsumenten inte ska bli lurad eller vilseledd när det gäller mat och livsmedel, redlighetskontrollerna sträcker sig över samtliga typer av livsmedelsverksamheter, berättar Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Norrköpings kommun var först i Norden med att MSC-certifiera sig 2010. Vid livsmedelsinspektörernas besök kunde skolköken uppvisa dokumentation för spårbarhet.