• Här är det inomhusträning för barn i åldern 4-6 år inklusive jubel efter ett mål. Ett nytt avtal mellan flera förbund i Östergötland ska underlätta för barn att prova flera sporter. Foto: Lennart Månsson, Bildbyrån
  • Här är representanter för de olika idrottsförbund som var med och skrev på samsynsavtalet i början på oktober. Foto: Privat
  • Lollo Bladh är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Hon berättar att ett nytt samsynsavtal ger barn och ungdomar bättre chanser att utöva fler idrotter samtidigt. Foto: Leif Larsson

Avtal gynnar barnens idrottande

Barn och ungdomar i Östergötland ska framöver ha bättre möjligheter att utöva flera idrotter samtidigt. Ett steg på vägen är ett nyligen påskrivet Samsyns-avtal mellan flera idrottsförbund. – Det finns flera fördelar med att hålla på med flera sporter som ung, poängterar Lollo Bladh, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Samsyns-begreppet är inte nytt, det fanns exempelvis i Gästrikland redan för tio år sedan. Östergötland tillhör den sista tredjedelen bland distrikten att införa det. Ett studiebesök hos Gävleborgs Idrottsförbund och några specialdistriktsförbund med information och föreläsningar gav bra insikt i hur man på bästa sätt ska ordna ett samsyns-avtal. Östergötlands Idrottsförbund samordnar kring avtalet och Lollo Bladh är sammankallande.

– Vi hade ett första lunchmöte för cirka ett år sedan och i början på oktober skrevs avtalet på, berättar hon.

Med i avtalet är Östergötlands Fotbollförbund, Östergötlands Innebandyförbund, Östergötlands Ishockeyförbund, Mellansvenska Handbollförbundet, Bandyförbundet Distrikt Mellansverige samt Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

– Om fler förbund vill vara med i avtalet framöver så är de välkomna. Ju fler som samsas desto bättre, fastslår Lollo Bladh.

Riktlinjer

Avtalet består av åtta riktlinjer. I grunden går det ut på att hela tiden sätta barn och ungdomar och deras idrottande i första rummet. Målet är att de unga ska kunna vara med i flera sporter under uppväxten. En riktlinje handlar om högsäsonger. En som till exempel utövar innebandy ska kunna fullfölja sin säsong utan att det ställs krav från dennes fotbollsklubb att i stället vara med på deras träningar. Ingen sport anses mer värd än någon annan.

– För riktigt unga är det lättare att kombinera träningar eftersom de inte har så många i veckan. När ungdomarna blir äldre så ökar antalet träningar och även kraven på närvaro. Nu är tanken att förbund och föreningar ska organisera sin verksamhet och bland annat minska träningskrockar. Ungdomar ska inte heller behöva känna press att de måste vara med överallt. Det leder ibland till att de slutar idrotta helt eller väljer en enda idrott alldeles för tidigt, redogör Lollo Bladh.

Många fördelar

Hur samarbetet ska fungera i praktiken är nästa utmaning. Lollo berättar om hur man gjort i Gästrikland.

– Där har förbunden en gemensam kalender och man ser till att cuper och sammandragningar inte krockar. Tanken är att vi på Östergötlands Idrottsförbund ska träffa förbunden två gånger per år för att se hur det fungerar. Vi ska även arbeta lokalt och träffa föreningar och prata om hur man kan samverka, konstaterar idrottskonsulenten och tillägger:

– Ett ledord är dialog. Målet är att enskilda ledare i lag ska veta vilka ungdomar i deras lag som är med i flera sporter. Nästa steg är att personer i föreningarna har kontakt med varandra och lägger upp verksamheten på bästa tänkbara sätt för ungdomarna.

Det finns flera fördelar med att barn och ungdomar håller på med flera idrotter. Mindre skaderisk är ett plus, en annan vinst är att lag på mindre orter, med litet spelarunderlag, har bättre chans att finnas kvar om unga inte tvingas lämna en sport för en annan. Det finns ännu fler förtjänster med dubbelidrottande.

– Om man tränar många olika sporter som ung så har det visat sig att chansen ökar att idrottandet blir livslångt. Och att aktivera sig fysiskt är nyttigt i alla åldrar, avrundar Lollo Bladh.

Tidningen återkommer framöver med fler artiklar om barns idrottande.