• Rebecca Juhlin är ordförande för Sveriges förening för högkänsliga. Foto: Privat

Att vara högkänslig inte accepterat

"Hur orkar alla med gapa högst-kulturen" Blyg och extra känslig för kritik, men även empatisk och inkännande. Få känner till att de har ett högkänsligt karaktärsdrag, ändå är nästan var femte människa en hsp-person. Anna från Norrköping är en av dem.

– Det är ett karaktärsdrag som jag måste förhålla mig till, säger Anna.

Hon berättar gärna om sin högkänslighet, men vill helst vara annonym, Anna är alltså inte hennes riktiga namn. Det är inte fullt accepterat att dra sig undan i ett samhälle där en fulltecknad kalender, prestation och socialt engagemang är status, menar hon.

Lätt överstimulerade

Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron är ungefär var femte människa högkänslig, eller en high sensitive person, som den engelska förkortningen hsp står för. Men hsp är varken en diagnos eller sjukdom, det är ett medfött karaktärsdrag som innebär att högkänsliga personer är extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Flödet av intryck blir lätt utmattande och kan leda till att de blir överstimulerade, känner sig uppjagade och stressade. Därför behöver högkänsliga personer ta fler pauser och dra sig undan för att samla energi. Anna, som är särskilt känslig för ljud och ljus, har hittat strategier för att klara av situationer i vardagen.

– På mitt kontor har jag det mörkt omkring mig, bara en liten lampa tänd. Jag sover med öronproppar som jag inte tar ut förrän jag kommit till jobbet. Har jag sovit dåligt blir allt mycket värre.

Hitta strategier

Sociala situationer kan också bli jobbiga. Är hon på en konferens ser hon alltid till att sitta nära utgången för att lätt kunna ta sig därifrån. När det närmar sig fikarast ser hon till att gå lite före alla andra. På kalas eller fest, förflyttar hon sig till ett annat rum en stund, när ljuden blir för påträngande.

– Jag själv ser det egentligen inte som ett problem, men jag märker att andra gör det. Om jag lämnar återbud till en tjejträff, på grund av att jag behöver en paus, så kan det bli en stor grej för de andra. Jag tycker över lag att vi borde bli mer tillåtande när det gäller att tacka nej eller avstå från saker när orken tryter.

Vill synliggöra

I Sveriges förening för högkänsliga arbetar man för att medvetandegöra hsp och att främja samspelet mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer.

– Det finns en stor okunskap och väldigt ofta förväxlas hsp med diagnoser som adhd eller add. Det finns vissa likheter, men det är absolut inte samma sak, säger Rebecca Juhlin, ordförande för Sveriges förening för högkänsliga.

Föreningen arbetar bland annat för att hsp ska komma upp på den politiska dagordningen.

– Vi har många barn med särskilda behov i skolan, men man behöver inte ha en diagnos för att ha ett särskilt behov. Barnen klumpas ihop, för vissa kanske det skulle fungera bättre bara de fick en paus, en vilostund mellan lektionerna. Det är viktigt att börja redan där, säger Rebecca.

Ökad förståelse

Många går ett helt liv och undrar över varför de reagerar starkt på vissa saker, men högkänslighet är inte heller detsamma som att vara överkänslig.

– "Sluta vara så känslig", är en klassisk fras som många högkänsliga får höra, men överkänsliga känner inte av sinnesstämningar på samma sätt som högkänsliga, säger Rebecca.

För Anna trillade polletten ner när en väninna, för några år sedan, uppmärksammade henne på hsp, men hon lider inte av det.

– De som känner till att jag har det här karaktärsdraget kan be mig att bita ihop när jag tycker att något blir jobbigt eller överväldigande. Jag undrar mer hur alla andra orkar med den här gapa högst-kulturen.