• Den som installerar en braskamin har saker att ta hänsyn till både före, under och efter installationen. Här en kamin som bland annat är gjord av täljsten. Foto: Leif Larsson.

Att installera braskamin kräver sina åtgärder

Att tända en kamin på höstkanten ger både värme och höjer trivseln. Men det finns saker att tänka på både före, under och efter installationen av en extra värmekälla.

– I 98 procent av de fall när braskaminer nyinstalleras brukar det gå utan problem, berättar Thomas Glad, tf skorstensfejarmästare hos Skorstensfejarmästarna Syd AB som anlitas av Söderköpings kommun för besiktningen av nya eldstäder.

Tidningen har undersökt hur det går till i Söderköping. En första åtgärd för den som vill installera en braskamin är att skicka in en anmälan till samhällsbyggnadskontoret.

– Det är en blankett som ska fyllas i och man ska också skicka in en skiss var kaminen ska placeras. Det är ganska många anmälningar nu när det börjar bli kallt. Mest är det braskaminer men även en och annan vedspis. Alla kanske inte är medvetna om att en anmälan även måste göras för fastigheter utanför planlagt område. Ny lag gör att detta nu även gäller på landet, påpekar Margareta Holm på samhällsbyggnadskontoret.

Både privatperson och firma kan utföra installationen men den ska vara fackmannamässigt gjord. Inget bygglov krävs.

– Möjligen kan det behövas för skorstenen, säger Margareta Holm.

Många frågor

När installationen är klar så besiktigar sotare som kommunen anlitat. Efter att de godkänt så ger kommunen ett klarbesked och först då kan kaminägaren börja elda.

För den som installerar finns en del att tänka på för att det ska fungera och bli rätt.

– Först och främst ska man följa anvisningarna. Det klarar de flesta. Men om man är osäker så kan vi ge råd på telefon eller på plats, berättar skorstensfejarmästare Thomas Glad.

När det handlar om ny kamin och ny skorsten brukar det sällan gå fel, berättar han. Däremot är olika funderingar vanliga.

– Skorstenshöjden är något som det ofta frågas om.

Det är lite klurigare när en kamin ska anslutas till en befintlig skorsten. I sådana fall är det ännu viktigare att vara noga.

– Då gäller det att före installationen kolla om rökkanalen är tät och om omslutningsväggen är tillräckligt tjock. Den ska vara 12 till 14 centimeter. En del gör felet att installera först och alltså ta det i fel ordning. Ofta går det att åtgärda men det kan kosta både tid och pengar. Det är inte i många fall där det inte går att installera en kamin, förklarar Thomas Glad.

Olika intervaller

När kaminen är installerad, besiktigad och fungerande vidtar eldandet. En del har kaminen som en mysfaktor, andra som en kompletterande värmekälla.

– Efter installationen sotar vi efter ett år och det görs en brandskyddskontroll inom två år. När vi sotar ser vi hur mycket det eldas och hur installationen belastas och sköts. Om det eldas över en kubikmeter ved per säsong så ska det sotas varje år och göras brandskydd vartannat. Om man däremot eldar mindre än en halv kubik så räckert det med att sota vart fjärde år och göra brandskyddskontroll vart åttonde. Min erfarenhet är att de flesta i Söderköpings kommun sköter sina eldstäder på ett bra och snyggt sätt, intygar Thomas Glad.

Till sist ger han ett råd till dem som ska brassa på i sin kaminer i höst och vinter.

– Elda med torr ved och lägg inte i för mycket åt gången.