• Under de bägge dagarna fick studenter möjlighet att träffa företag för att diskutera möjligheter till jobb och examensarbete.
  • Stojan Modic och Joakim Jaldebo läser tredje året på Realgymnasiet i Linköping och var på plats för att få inspiration till vad de ska söka för universitetsutbildning.
  • Projektledaren Belinda Bernfort har sedan i somras arbetat med att utforma mässan. Extra viktigt tycker hon att det är att lyfta kvinnor i den mansdominerande bransch som medieteknik är.
  • Om mindre än två månader tar Oscar Persson examen från MT och har under våren arbetat med sitt examensarbete på Twlingly i Linköping.

Arbetsmarknadsmässa och visualiseringstävling

Medieteknikdagar inspirerar studenter

Medieteknikdagarna anordnas under två dagar förra veckan. Föreläsningarna avlöste varandra och under de bägge dagarna fanns möjlighet att prata med företagsrepresentanter på arbetsmarknadsmässan.
Projektledare för arrangemanget är Belinda Bernfort som läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
– Vi har ungefär 250 studenter på MT, vilket gör oss till ett ganska
litet program. Ändå anordnar vi en stor arbetsmarknadsmässa i förhållande till antalet studenter.
Under de båda dagarna som mässan anordnades fanns möjlighet till att gå på inspirationsföreläsningar av företag som har kopplingar till utbildningen.
– Höjdpunkten bland föreläsarna var Mattias Bengtsson som tog examen från MT 2007. Nu arbetar han med specialeffekter i Hollywood, någonting som inspirerar många studenter.  
C Awards
Sedan ungefär tio år tillbaka har arbetsmarknadsmässan anordnats årligen och ligger i anslutning till tävlingen C Awards på Visualiseringscenter C. Under C Awards fick studenterna möjlighet att tävla med de projekt som de arbetat med i utbildningen. Tävlingen har vuxit och hade i år sju kategorier där vinsten var 10 000 kronor per kategori.