• Inger Schroeder säger att arbetslösheten kommer att minska i Norrköping under 2015. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Arbetslösheten minskar bland ungdomar

Under 2015 kommer arbetslösheten att minska i Norrköping, främst bland ungdomar. Men Norrköping har fortfarande länets högsta arbetslöshet.

–Det som är utmärkande för Norrköping är att ungdomarna i mindre grad, jämfört med övriga länet och framför allt Linköping, går vidare till högskolestudier. Vi har ungefär samma näringslivsstruktur i Finspång, Motala och Norrköping så det handlar säkert mycket om tradition: att inte studera vidare utan att jobben fanns på orten. Nu måste man tänka nytt, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef i Norrköping.

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Höstens prognos visar att sysselsättningen ökar i Östergötland under 2015, dock kommer ökningen att ske i en långsammare takt än det senaste året.

Jobb i vård och omsorg

–Den globala ekonomin återhämtar sig långsammare än vi trodde, och oron som vi har i landet påverkar, förklarar Annelie Almérus.

Samtidigt spås antalet arbetslösa att sjunka, främst bland kvinnor. Det beror på att vård och omsorg, som främst står för ökningen av sysselsättningen, räknas till traditionellt kvinnodominerade yrken.

Hitta kompetenser

Antalet sysselsatta beräknas öka med 2100 personer nästa år och antalet arbetslösa minskar med 1100 personer. Det är främst de som står nära arbetsmarknaden som får de nya jobben, och de som har varit arbetslösa under en kortare tid. Personer med bristfällig utbildning har svårast att hitta jobb. Och arbetsgivarna har svårt att hitta kompetenser.

Nedläggningar och konkurser

Hotell och restaurang, lager, transport samt jordbruk är yrken som väntas minska antalet sysselsatta under 2015.

–Jordbruk har genomgått en rad stålbad genom åren. Mjölken hade ett stålbad 2012, och nu är det så igen. Det är ganska säkert att det kommer nedläggningar eller konkurser i denna bransch, säger Annelie Almérus.