Arbetslösa får jobb inom skogsindustrin

Ett nytt avtal mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen ska ge 258 långtidsarbetslösa östgötar jobb.

De första östgötarna har redan börjat sitt nya jobb, även om nya deltagare kommer att erbjudas plats allteftersom. Uppgifterna kommer i huvudsak bestå av natur- och kulturvårdande uppgifter som det finns ett stort intresse av att utföra, men som helt enkelt inte blivit gjort. Det kan röra sig om exempelvis inventeringar i skogen och upprustning av vandringsleder.

–Deltagarna får en bra grund för att gå vidare i arbetslivet och gör samtidigt en viktig samhällsinsats, säger Niklas Nyström, regional samordnare hos Skogsstyrelsen.

Möjligt med fortsatt anställning

Överenskommelsen innebär att personer anvisas från arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti till Skogsstyrelsen. Där får personerna som mest sex månaders sysselsättningsplats, med kortare utbildningsinsatser vid behov, vilket följs av ett års anställning med förstärkt särskilt anställningsstöd. Efter detta kan det finnas möjlighet till fortsatt arbete inom Skogsstyrelsen.

Projektet erbjuder totalt 1 500 platser runt om i landet. Projektet sträcker sig fram till september 2015.

Therese Ekstrand