• Marie Morell är ordförade i Landstingsstyrelsen i Östergötland. Foto: Tommy Pettersson

Arbete till funktionsnedsatta

Nu kommer det att läggas större fokus på personer med funktionsnedsättning och hur de ska kunna beredas arbete inom landstinget. Beslutet tog man på senaste landstingsstyrelsens sammanträde den 14 maj.

Landstingsstyrelsen har tagit beslut om att ta fram en handlingsplan för hur man bättre kan erbjuda personer med funktionsnedsättning en arbetsplats inom landstinget. Detta beslut följer ett pågående arbete i landstinget för att bättre kunna möta personer med funktionsnedsättning.

Står utanför

Handlingsplanen, som föreslås tas fram, ska planlägga för hur Landsinget i Östergötland kan möjliggöra olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen berör främst den grupp av personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden. I uppdraget ingår det att ta fram konkreta åtgärder i dialog med de olika handikappföreningarna i länet men även andra samhällsaktörer.

Landstiget ligger före

– Som en offentlig aktör är det viktigt att landstinget ligger före i arbetet med att vara en öppen och involvera de arbetsplats. Vi har som mål att vi som arbetsgivare ska vara öppna för en mångfald av medarbetare, säger Marie Morell, moderat ordförande i landstingsstyrelsen som även berättar att man kommer se över hur det ser ut med olika hjälpmedel så som hörslingor i olika offentliga byggander och lokaler och hur man på annat sätt kan underlätta för dem som har en funktionsnedstättning.