• Donald Johanson och Lucy. Fotot taget i museet i Addis Ababa.

Är vi alla afrikaner?

Är vi alla afrikaner? Hur blev vi Homo sapiens? Var kommer vi ifrån? Dessa provokativa och intressanta frågor ställer professor Donald Johanson vid en föreläsning i Brunnssalongen den 29 juni i Söderköping.

Donald har forskat om människans ursprung och 1974 under en expedition i Etiopien fann Donald ett 3,2 miljoner år gammalt för-mänskligt fossil, som fick namnet Lucy. Det vetenskapliga namnet är Australopithecus afarensis, men en forskarstudent i Donalds forskarteam döpte henne till Lucy efter Beatles "Lucy in the sky with diamonds", som flitigt spelades på teamets kassettbandspelare.

 Om människans ursprung

Donald Johanson är forskare och hans ämne är paleoantropologi, det vill säga läran om utdöda människoarter och människoliknande fossil. Hans upptäckt av och forskning om "förmänniskan" Lucy har haft avgörande betydelse för kunskapen om människans ursprung.

Donald har en koppling till Söderköping genom att hans far Torsten Johansson och farbror Ivar Johansson, den världsberömde brottaren, växte upp i "Johanssons hus", mellan Rydebergsstugan och Lottagården.

– I min släktforskning har jag funnit Donald. Donalds far är bördig från Söderköping. Donalds far och mor, en Norrköpingsflicka, emigrerade till USA och Donald föddes i Chicago. I Söderköping bodde familjen Johanson granne med mina släktingar Rydeberg, som bodde i Rydebergsstugan. Familjen Johanson bodde i det höga röda huset, säger initiativtagaren och släktingen till Donald, Christer Eklund och fortsätter:

– När jag fann det här kontaktade jag Donald och frågade om han kunde tänka sig att föreläsa om sin forskning och vetenskap i Söderköping. Svaret blev ja och nu är det snart dags.

Avgörande betydelse

Donald Johansons forskning har haft avgörande betydelse för att forskarvärlden i dag är överens om att arten Homo Sapiens utvecklades i Afrika för cirka 200 000 år sedan och att vi alla, oberoende av hudfärg, etnicitet eller var på jorden vi bor, är Afrikaner. Genom sina upptäckter och sin forskning har professor Donald Johanson säkrat en plats i vetenskapens historia.

Det är Kulturkontoret och Medeltidscentrum som tillsammans med Söderköpings Brunn och Christer Eklund arrangerar föreläsningen om människans ursprung.