Antalet konkurser fortsätter minska

Antalet företagskonkurser minskade med 5,7 procent under 2014 jämfört med 2013, det rapporterar affärsinformation- och kreditupplysningsföretaget UC. Deras prognos för 2014 pekade på en minskning av antalet konkurser med 2-3 procent men det visade sig minska betydligt mer än så.

I Östergötland minskade antalet företagskonkurser med 7 procent under 2014, det är en något större minskning än i riket. I Norrköping ökade dock antalet konkurser under året. Under 2013 försattes 87 företag i konkurs medan det under 2014 drabbade 103 företag, en ökning om 18 procent. I grannkommunen Linköping har däremot konkurserna minskat med 21 procent senaste året.

– Trenden med minskat antal konkurser är tydlig. Dock ser vi att det till stora delar är den inhemska efterfrågan som driver tillväxten snarare än en stark export. Det märks framför allt i konkursstatistiken för detaljhandel och information och kommunikation, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Varierat senaste åren

I Östergötland har konkursstatistiken varierat stort under de senaste fem åren, med 181 konkurser år 2011 och toppnoteringen med 242 stycken 2013. 2014 minskade antalet konkurser till 226 stycken, vilket i procent innebär en minskning om 7 procent. Tittar man enbart på december månad ökade däremot antalet konkurser med 43 procent från 2013 till 2014.

Den goda trenden beräknas fortsätta under 2015. Under 2014 fanns den största minskningen i storstadslänen men bäst procentuell utveckling av minskat antal företagskonkurser har Gotlands län, Jönköpings län och Blekinge län.