• Anette Östlin startade Vägsjäl för två år sedan. Den fyndiga stavningen på namnet berättar hon att det bara kom till henne när hon satt och funderade på lämpliga företagsnamn. Foto: Max Elofsson
  • I ett kontor på Coffice i centrala Norrköping håller hon till. Foto: Max Elofsson

Anette vill hjälpa företagen

Hösten 2014 valde Anette Östlin att gå sin egen väg och starta eget. Hon lämnade jobbet som marknadsansvarig för att ta sig an företag- och privatkunder för att öka folkhälsan och utveckla ledarskap.

Tidigare i år kom Arbetsmiljöverket ut med högre krav på företagen att förbättra stresshantering. Arbetssjukdomar som beror på social- eller organisatorisk arbetsmiljö har ökat med 70 procent sedan 2010 och nu vill Anette Östlin och hennes företag VägSjäl bättra på de siffrorna och få fler att känna trivsel på jobbet.

– För många är det självklart att ta hand om den yttre konditionen. Den inre konditionen är inte lika självklart att ta hand om. Här vill jag jobba förebyggande och verka för ett naturligt förhållningssätt till mental friskvård, säger Anette Östlin.

Positiv kedja

Hon titulerar sig ledarskapscoach och jobbar med mental träning för att skapa positiv energi och trygghet bland människor. Detta är ett område som hon även föreläser inom. Hon pekar på en positiv kedja där det ena till slut leder till det andra.

– För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Då kan man leda på ett tryggt sätt, som i sin tur leder till öppenhet och engagemang. Detta i sin tur ökar kundnöjdheten och i och med det ökar lönsamheten, säger hon.

Därför vill hon nu rikta mer fokus på att utveckla välmående medarbetare samt goda ledare på våra arbetsplatser. Uppdragen inleds vanligtvis med en förstudie och därefter skräddarsys upplägget för företaget. Anpassade workshops för medarbetare genomförs parallellt med ledarskapscoaching.

Anette har mycket kontakt med andra kollegor som hon samverkar med. Hon ser alltså inte andra i samma bransch som konkurrenter. Hon vill istället samverka för att öka kunskapen inom detta område.

Levande bevis

I sin coaching mot privatklienter använder hon bland annat hypnos vilket hon säger är ett effektivt verktyg särskilt mot fobier, oro och ångest.

– Det är en fantastisk upplevelse att göra skillnad. Att hjälpa personer som har haft begränsningar i sina liv och se att de blir av med dem är väldigt stimulerande. Det var därför som jag ville starta VägSjäl, säger Anette Östlin och fortsätter.

– Inget är så smärtsamt som att vara kvar på ett ställe där man inte vill vara. Du är inte den du är, du är den du väljer att vara. Jag är själv ett levande bevis på att det är möjligt att välja nya vägar.