• Elie Nomah har tack vare Portalen kunnat starta ett nytt liv i Sverige. Här tillsammans med Natalia Bonilla, verksamhetsansvarig Portalen. Foto: Tina Andersson

Allt fler vill hjälpa nyanlända

150 personer har sedan i början på året anmält sig som volontärer hos Portalen. Ökningen är ett led i satsningen #starkaretillsammans som vill få ut fler människor i egen försörjning.

Portalen är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Sedan starten hösten 2011 har drygt 250 personer tagit sig från bidragsberoende till egen försörjning.

I början på året lanserade Portalen initiativet #starkaretillsammans, där man vill engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i arbetet med att integrera fler människor socialt och i yrkeslivet. Satsningen utgår från idén att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Fram till idag har drygt 150 personer anmält sitt intresse för ett engagemang i Portalen. Utöver det har ytterligare åtta samarbetsavtal tecknats mellan Portalen och lokala företag, organisationer och föreningar de senaste månaderna.