• Antalet resanden ökar främst i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Allt fler reser med Östgötatrafiken

Allt fler väljer att resa kollektivt, det visar nya siffror från Östgötatrafiken. Antalet resande steg under år 2013 med 3,4 procent till 27,5 miljoner resanden. Östgötapendeln har fått en hel del nya resenärer men den största ökningen ligger i tätortstrafiken i Linköping och Norrköping.

Många östgötar pendlar mellan Linköping och Norrköping till såväl arbete som skola. På Östgötatrafikens hemsida skriver man att en tydlig milstolpe för ökningen syns i april 2013 då det nya dubbelspåret mellan Mjölby och Motala öppnade och lockade många nya resenärer. Under år 2013 ökade antalet pendelresor med 12,7 procent och passerade därmed tre miljoner resor.

Fler resande i tätorter

Det är främst resandet inom tätorterna som ökar. Antalet resor ökade under 2013 med 3,4 procent i Linköping, i Norrköping låg ökningen på 8,1 procent. Samtidigt som resandet ökar i tätorterna minskar det på landsbyggden, där skoleleverna är de främsta resenärerna.