Allt fler överlever ett hjärtstopp

Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort stora förbättringar, men överlevnadsprocenten efter hjärtstopp ligger på bara 19 procent jämfört med Universitetssjukhuset i Linköping (US), där 37 procent överlever.

Annika Englund, hjärt- och lungräddningskoordinator (HLR) på Clinicum i landstinget i Östergötland om förbättringarna:

– Vi har arbetat med ett förbättrings- och kvalitetsarbete inom HLR i landstinget under ett år och resultaten syns inte i de här siffrorna eftersom de bygger på en lång period. Vi har själva tittat på det första halvåret 2013 och då är siffran för Vrinnevisjukhuset 29 procent - en klar förbättring. Siffran för Lasarettet i Motala är 31 procent, berättar hon.

Den senaste rapporten utgiven av Svenska hjärt- och lungräddningsregistret baseras på 2005 till och med det första halvåret 2013 och innehåller statistik för antalet överlevande efter plötsligt och oväntat hjärtstopp på sjukhus.

Ny HLR-enhet

All HLR-verksamhet i länet är numera samlad i den gemensamma enheten Clinicum. Dessutom finns en övergripande HLR-koordinator för de tre sjukhusen med gemensamma riktlinjer och enhetlig akututrustning. Sammantaget bidrar detta till lång- och kortsiktiga förbättringar.

– Vi tror också att det goda resultatet beror på att all personal i landstinget är utbildad i HLR och kan och får använda en hjärtstartare, säger Annika Englund.

 

FAKTA Hjärtstopp och första hjälpen

 

På US sker cirka 65 plötsliga och oväntade hjärtstopp varje år. På Vrinnevisjukhuset är antalet cirka 40 och på Lasarettet i Motala cirka 20. Tiden är avgörande om livet kan räddas vid hjärtstopp. Eftersom svårt sjuka patienter oftast drabbas kan de inte alltid räddas även om insatsen sker direkt. HLR-koordinatorerna arbetar förebyggande för att förhindra hjärtstopp. Olika verktyg används för att upptäcka försämringar hos patienter i tid. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ligger på första plats i landet i överlevnad efter hjärtstopp bland patienter på sjukhus där hela 43 procent av de drabbade överlever.