• Nu kan det komma ett par brandmän istället för ambulanssjuksköterskor vid hjärtstopp. Foto: Kajsa Nilsson
  • Jan Pettersson är koordinator vid Räddningstjänten i Östra Götaland och är en av många utbildade i att använda hjärtstartaren. Foto: Kajsa Nilsson
  • Brandmannen John Johansson plockar fram den viktiga väskan ur räddningsfordonet. Foto: Kajsa Nilsson
  • Med hjälp av hjärtstartare kan många liv räddas. Foto: Kajsa Nilsson

Akututbildade brandmän rycker ut vid hjärtstopp

Nu kan ett par brandmän dyka upp istället för ambulanssjuksköterskor vid larm om hjärtstopp. Från och med förra veckan har nya fordon och akutväskor tagits i bruk och snart är alla brandmän och styrkeledare utbildade.

– Ambulans kommer att larmas som tidigare, skillnaden är att även vi larmas, säger koordinatorn Jan Pettersson från Räddningstjänsten i Östra Götaland.

Avtal med landstinget

Anledningen till att även brandmän larmas är ett nytt samarbetsavtal mellan räddningstjänsten och landstinget. Landstinget kommer att stå för de ekonomiska bitarna av satsningen.

– Man vill få bättre omhändertagande och högre överlevnad. Med fler utbildade blir det större chans att personen överlever. Varje år inträffar 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus och bara fem procent överlever, säger han.

Risker ökar med tiden

Riskerna ökar i takt med tiden som går efter att hjärtstoppet inträffar. För att personen ska överleva krävs det att åtgärder sätts in omgående.

– Om man sätter igång en hjärtstartare inom tre minuter är det 70 procent chans att personen överlever. Efter tio minuter är det noll procent chans att överleva. Snittiden från att hjärtstoppet inträffar tills att folk larmar är tre minuter, säger Jan Pettersson.

Snart alla utbildade

Utbildningen för att kunna hantera den nya utrustningen pågår för fullt och förutom den hjärt- och lungräddningsutbildning som brandmännen får i sin yrkesutbildning väntar tolv extra timmar i skolbänken. Målsättningen är att alla brandmän och styrkeledare ska vara utbildade.

– Ambulans och räddningstjänsten har olika fokus, vi jobbar som ett team. Ambulanspersonalen arbetar med mer kvalificerade åtgärder och vi kan avvika från platsen direkt när ambulansen anländer, säger han.

Den nya utrustningen kommer att finnas i två uppsättningar på distriktets fyra heltidsstationer och två brandmän kommer alltid vara redo att stå till tjänst vid akutfall.

 

Fakta:

- 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus varje år

- Hjärtstartare finns på många arbetsplatser

- Om räddning påbörjas inom tre minuter är det 70 procent chans till överlevnad

- Extrautbildade brandmän finns på båda brandstationerna i Norrköping