• Stadsrum fastigheter har tagit över galleria Domino efter Skandia fastigheter. Foto: Tina Andersson

Ägarskifte för galleria Domino

Skandia fastigheter har sålt galleria Domino till Stadsrum fastigheter. Affären, som landade på nära en halv miljard kronor, blev klar vid månadsskiftet.

Stadsrum fastigheter tar över de 18 350 kvadratmetrarna i galleria Domino på Drottninggatan efter den tidigare ägaren Skandia fastigheter. Affären blev klar vid månadsskiftet och landade på 493 miljoner kronor.

– Norrköping har länge legat på vår investeringsradar. Det är en etablerad handelsstad med stabila ekonomiska förutsättningar och positiv befolkningsutveckling. vilket ger oss grundförutsättningarna för att lyckas genomföra vår affärsplan för Domino gallerian, säger Johan Bråkenhielm, investeringsansvarig på Stadsrum Fastigheter.

– Domino själv har mycket stora besökarantal, ligger strategiskt rätt i centrum, har många framgångsrika hyresgäster, men erbjuder även oss som nya ägare den utvecklingspotential som vi söker i de objekt vi förvärvar.

Levande handel

Stadsrum fastigheter för en dialog med kommunen, hyresgäster och andra etablerade fastighetsägare för att gemensamt arbeta tillsammans för en levande cityhandel.

- Tillsammans kan vi stärka cityhandeln och ge kunderna det som de efterfrågar. Domino ska vara en trevlig mötesplats för människor.

Domino har idag 45 butiker och restauranger. På bottenplan finns en stor lokal som gapar tom, men som bolaget har ambitiösa planer för i framtiden.

- Fastighetsinvesteringar är långsiktiga inom vårt bolag, vilket medför att rätt hyresgäst är viktigast. Vi vill skapa ett stadsrum genom att komplettera med det som kunderna efterfrågar. Om de är villiga att betala och verksamhet blir framgångsrik då kommer alla dra nytta av detta i Domino och övriga centrala Norrköping, säger Johan Bråkenhielm.