880 fler norrköpingsbor i år - hittills

Norrköpings folkmängd uppvisar en stabil tillväxt. Kommunens invånarantal har ökat med 880 personer hittills i år och summan uppgick den 31 juli till 134 630 personer. Ökningen beror både på många födda barn och fortsatt hög inflyttning.

Befolkningsökningen är dock inte lika hög som under förra året. I jämförelse med samma period i fjol är antalet födslar och dödsfall lägre. Inflyttningen till kommunen ligger inte långt ifrån fjolåret medan utflyttningen är högre.