• Fredrik Sjöstrand menar att östgötarna känner sig trygga med vården. Foto: Tommy Pettersson

70 miljoner till landstinget för korta köer

Östergötland får sammanlagt 70 111 860 kronor från regeringens kömiljard vilken premierar de kommuner som håller ner kötiderna. Vi har alltså kunnat erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar.

– Det här visar att östgötarna kan känna sig trygga med vården i länet. Återigen placerar vi oss bland de bättre landstingen och får en stor del av den årliga kömiljarden, säger Fredrik Sjöstrand, landstingsråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samma dag som siffrorna för 2013 kommer från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Minimikravet för att ta del av kömiljardspengarna är att 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen mellan staten och SKL. För 2013 gällde att landstingen skulle ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.

Strävar framåt

– Det är ett kvitto på att vi idag i Östergötland håller en god tillgänglighet vad gäller såväl besöks- som operationstider i vården. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att vässa oss och hela tiden strävar efter att korta ner köerna, tillägger Fredrik Sjöstrand.

Kömiljardsöverenskommelsen tecknades för första gången i slutet av 2008 och var från början en treårig satsning i syfte att korta väntetiderna. Kömiljarden omförhandlas årligen och kraven höjs stegvis.

– I Östergötland har vi haft stor nytta av kömiljarden för att effektivisera tillgänglighetsarbetet i hälso- och sjukvården. Medarbetarna är viktiga och har gjort ett fantastiskt bra arbete under fjolåret. Gemensamt fortsätter vi nu arbetet med att förbättra vården för alla våra östgötar, avslutar Per Larsson, landstingsråd och tredje vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.