• Birgitta Johansson arbetar som speciallärare på Kungsgårdsgymnasiet. Foto: Kajsa Nilsson
  • I Studion får eleverna extra hjälp med skoluppgifter. Foto: Kajsa Nilsson

70 elever får hjälp i Studion

På Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping finns två anställda speciallärare som hjälper elever med behov av extra stöd. Istället för att få hjälpen i klassrummet kommer eleverna frivilligt till Studion efter skoltid.

På Kungsgårdsgymnasiet går strax över 700 elever och 70 av dem går regelbundet till Studion för att få hjälp i ämnen där de halkat efter.

– Vi hjälper dem med alla ämnen, det kan vara att de har varit sjuka eller att de har en diagnos som gör att de inte hunnit ifatt, berättar Birgitta Johansson som tillsammans med kollegan Gun Bülow är arbetar som speciallärare i Studion.

Lämnar önskemål

Innan en elev kan komma till Studion för att få hjälp av Birgitta och Gun måste mentor, undervisande lärare samt skolledare lämna in önskemål om att eleven behöver extra hjälp.

– Undervisande lärare skickar med material som vi ska arbeta med här och eleverna kommer frivilligt på håltimmar och efter att de har slutat skolan. De går på lektionerna som vanligt. Vissa elever gör sina prov hos oss och kan då använda sina hjälpmedel, upplyser hon.

Dyslektiker

Birgitta har själv dyslexi och kan således lättare sätta sig in i situationen för elever med samma problem.

– Alla lär sig inte att läsa och stava trots tio års övning i skolan. Den här hjälpen för dyslektiker fanns inte förr, säger hon och visar dataprogram som hjälper eleverna att stava. Alla elever på Kungsgårdsgymnasiet får varsin dator och där finns program installerade som hjälper dem att välja rätt stavning till lättförväxlade ord.

Trots att speciallärarna har mycket att göra med de 70 elever som besöker studion vet Birgitta Johansson att hon gör nytta.

– Trots att det ibland är upp till sju elever här samtidigt hinner hjälpa till mer än i klassrummet där man har 30 elever, fastslår hon.