582 personer är hemlösa

Årets mätning av Norrköpings hemlöshet genomfördes under vecka 37 och ger en ögonblicksbild över hur läget ser ut. För närvarande är 582 personer hemlösa varav två personer är öppet hemlösa. Det totala antalet hemlösa personer har ökat med 100 personer sedan förra årets mätning.

– Resultatet kan givetvis kopplas till den bostadsbrist som råder i Norrköping. Fler behöver socialkontorets hjälp och fler bor tillfälligt hos kompisar och bekanta, säger Roger Källs, ordförande i socialnämnden.

Ögonblicksmätningen har genomförts av socialnämnden sedan 1993 och bygger på en enkät som togs fram av Socialstyrelsen samma år. Personer som helt saknar bostad definieras som öppet hemlösa och personer som bor inneboende, sover hos kompisar, bor på institution eller härbärge, bor i samhällsboende eller stödboende eller som befinner sig på kriminalvårdsanstalt eller i häkte definieras som hemlösa.

Färre uteliggare

Vid förra årets mätning var sju personer öppet hemlösa och året dessförinnan var fem personer öppet hemlösa. Det är till största del unga män som för närvarande befinner sig i hemlöshetssituation och ett hundratal barn är berörda av att sina föräldrar är hemlösa. De flesta utav dessa personer bor helt eller delvis med barnen i stödboende, ett alternativ som leder till en mindre utsatt situation för barnen.

Missbruk och arbetslöshet

En mycket liten del av de hemlösa har någon form av lön som försörjningsmedel, den största delen av personerna i mätningen får försörjningsstöd, därefter ”övrigt”, sjukbidrag och pension. I mätningen framgår det att andelen hemlösa kvinnor som inte har något missbruk är större än andelen som har missbruk, bland män är det tvärtom.