500 nya bostäder ska byggas

I torsdags presenterade Byggakuten resultat och framtid för sitt arbete med Norrköpings bostadsbyggande. Sedan december förra året har Byggakuten på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat för att öka bostadsbeståndet i Norrköping och arbetsgruppen består av socialdemokraten Mårten Arnberg och moderaten Robert Tenselius.

Under 2013 byggdes det inte mer än 61 lägenheter i tre flerbostadshus men den siffran ska slås med råge om man ska tro Byggakutens prognos. 273 lägenheter ska byggas i pågående projekt och 169 lägenheter står i startskedet. Under 2014 beräknas cirka 500 lägenheter att byggas, detta inklusive eventuella överklaganden.

– Utgångspunkten för Byggakuten är att se till så att vi kan bygga så mycket som möjligt. Jag vågar med kraft hävda att vi inte hade sett den här utvecklingen om vi inte hade inlett det här samarbetet inom kommunen och med möjliga byggare, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (s).

Större befolkning

Hur många bostäder som behövs är osagt men med ökad befolkningstillväxt behöver bostadsbeståndet öka.

– Om vi skulle tuffa på som i början av 2000-talet då vi hade en befolkningsökning om 300-500 invånare per år skulle vi behöva 400 nya bostäder om året. Nu ökar vi med 1600-1700 invånare om året och med den takten behöver vi bygga ett Söderköping på sju år. Vi har inte fastställt någon siffra men det handlar om betydligt mer än de 400 som vi har sagt tidigare. Just nu finns det ingenting som säger att vi bygger för en överkapacitet, säger han. Minst 25 procent av nybyggda lägenheter ska bestå av hyreslägenheter men förhoppningsvis fler än så.

– I det som kommer igång nu är andelen hyreslägenheter flera än 25 procent, säger Robert Tenselius.

Åtstramningar

Ett steg för att komma igång med mer bostadsbyggen är att man stramat åt reglerna kring markanvisning. Inom ett till två år ska bygget sättas igång och nu görs inga undantag.

– Det har skjutits på byggstarterna när vi hade överskott på bostäder men nu har vi stramat åt, nu gäller den här tiden, säger Mårten Arnberg, vice ordförande i stadsplaneringsnämnden och tillägger att om bygget inte kommer igång måste man lämna tillbaka markanvisningen.

Arbetet med Byggakuten kommer att fortgå under 2014, precis som det beslutades i december 2012.

– Företagen tycker att det är bekvämt att få en ingång och hjälp att förstå och möjlighet att få tag i rätt person säger han.

Dyrare boenden

I nuvarande bostadsbestånd ligger hyresnivån i genomsnitt på 1000 kronor per kvadratmeter och år, snittpriset för bostäderna som är på gång är 1300 kronor per kvadratmeter och år.

– Bara för att ge er en referens, i Lundbergs bygge som är klart till våren (Spinnrocken) handlar det i genomsnitt om 1750 kronor per kvadratmeter och år, säger Mårten Arnberg om hyreslägenhetskvarteret i centrala Norrköping.