34 miljoner fördelas

I veckan samlades forskare och projektägare till projekt som beviljats medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. Totalt har nästan 34 miljoner kronor beviljats.

I år är det fyra år sedan fonden skapades och vid sju tillfällen har kommunstyrelsen beslutat om tilldelning av medel till forskningsprojekt.

Än så länge har närmare 34 kronor beviljats i 34 olika projekt.

Några av projekten presenterades och handlade om bland annat optimering av interaktiva pekbord som lärandeverktyg, framtidens mobilnät, onlinespelsvanor hos unga med intellektuell funktionsnedsättning, morgondagens konstpublik och fritidshem i framtiden.