• Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i Göta kanalbolag är glad över de nya pengarna som kommer in till kanalupprustningen. Foto: Elin Elmby

305 miljoner till Göta kanal

Till upprustning och renovering

Regeringen investerar nu stora pengar i i det stora renoverings projektet av Göta kanal. Med 80 miljoner till kanalens upprustning under 2018, 85 miljoner 2019 och 140 miljoner 2020 visar man att det inte var en engångssatsning man gjorde under 2016.

Göta kanalbolag erhåller alltså ytterligare ett statligt anslag för att återskapa en hållbar kanal för framtiden. Det kom fram när statsministern och finansministern presenterade del av regeringens förslag till statsbudgeten.

Startade förra året

Förra året sattes efter omfattande arbete med att inventera, riskbedöma och kostnadsberäkna renoveringsbehov, ett flerårigt restaureringsprojekt.

– Det är en positiv markering från staten och därigenom ett finansiellt tryggt stöd för att kunna återställa Göta kanal till ursprungligt skick för framtida generationer, säger Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i Göta kanalbolag.

Göta kanal har varit öppen för trafik i 185 år. Göta kanalbolag har successivt sett att det byggts upp ett allt större behov av renovering på grund av eftersatt underhåll under lång tid.

Stort behov av reparationer

Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen, som sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken, har stora behov av reparationer.

– Nu gör den S-ledda regeringen en tillfällig satsning för att genomföra nödvändiga reparationer av Göta kanal och därefter blir det även ett permanent höjt anslag för löpande underhåll, säger Johan Andersson, (S), riksdagsledamot från Motala och fortsätter.

– Det här är oerhört välkommet för Östergötlands del. Det ger många jobb under de stora reparationerna och förutom att det bevarar det kulturhistoriska byggnadsverket som Göta kanal är så ger regeringens investering kanalen möjlighet att vara en motor för den växande besöksnäringen i Sverige.