• Moderaterna vill ha bättre käk inom hemtjänsten. Foto: Patrik Ekström

30 miljoner mer till maten

Nu kräver moderaterna i Linköping med Fredrik Lundén i spetsen en högre status på kök och mat till äldre och sjuka. Undernäring är en verklig utmaning när det gäller äldre och svårt sjuka. Fokus måste ligga på att stimulera aptiten så att äldre och sjuka bättre får i sig och tillgodogör sig den mat som serveras menar Lundén.

I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för 2018 ingår flera förslag för att höja statusen på kök och mat till äldre och sjuka. Man vill stimulera till lokalt tillagade mål i betydligt större omfattning än idag. Moderaterna satsar 30 miljoner kronor per år från 2017 för att påbörja ett måltidslyft i äldreomsorgen.

– På många boenden finns idag kök som tar emot mat som till stor del har tillagats på annan plats, så kallade mottagningskök, med små investeringar kan dessa istället bli tillagningskök där all mat tillagas på plats. Dessa kök ska bemannas av utbildade kockar, inte som idag på många ställen av vårdpersonal som mellan omsorgsarbetet försöker få lite tid att hinna med att koka potatis hävdar Fredrik Lundén vice ordförande i äldrenämnden.

I en motion till kommunfullmäktig har också Fredrik Lundén tillsammans med Christian Gustavsson föreslagit att livsmedel som upphandlas till kommunens verksamheter ska ha producerats enligt likvärda krav som ställs på svenska producenter.

Regeländringar krävs

Moderaterna vill dessutom ändra i regelverket för hemtjänst så att det blir möjligt för hemtjänsten att tillaga mat. Många äldre är beroende av hemtjänst i åratal, att då bara få hjälp med att breda en smörgås eller servera lite fil eller kräm som kvällsmål anser man inte vara värdigt. I en motion till kommunfullmäktig har också Fredrik Lundén tillsammans med Christian Gustavsson föreslagit att livsmedel som upphandlas till kommunens verksamheter ska ha producerats enligt likvärda krav som ställs på svenska producenter.

– Det är ett enkelt sätt att förebygga undernäring hos dem som inte är under samma omsorg som dem som bor på ett äldreboende, dundrar Fredrik Lundén vidare.

– För att ge ytterligare inspiration i köken och stimulera till att höja statusen på de äldres mat, avsätter vi även medel till gästkockar. Vi vill ge tillagningsköken möjlighet att under tidsbegränsade perioder hyra in lokala krögarprofiler. De ska tillsammans med ordinarie kockar och livsmedelsproducenter ta fram menyer och rätter som är stimulerande och anpassade till äldres smaklökar. Vi menar att detta kommer att höja statusen på de äldres mat och även bidra till nya idéer och i förlängningen en högre nöjdhet med maten.