27 kommunala gymnasiearbeten

I veckan träffas de 42 ungdomar som anmält sig till ”Gymnasiearbete med kommunal inriktning”. Under läsåret kommer de att genomföra projektarbete inriktat på kommunal verksamhet. Ämnesvalen är spridda och riktar sig mot bland annat miljö, skola och stress. Resultaten av projekten presenteras i april, under ett evenemang som planeras och genomförs av Kungsgårdsgymnasiets turism- och eventelever.

– Huvudsyftet är att öka och förbättra dialogen mellan kommunen och ungdomarna i staden, för att på sikt stärka ungdomars inflytande. Men det här är ju så mycket mer – bland annat får kommunen en chans att visa upp sig som en framtida arbetsgivare, så det gäller att vi verkligen tar vara på den här möjligheten, säger Elvira Ekström som leder projektet från kommunens sida.

Bland projektnamnen finns ”Konstruera ett miljövänligt hus”, ”Genomföra ett evenemang med syfte att locka fler tjejer att välja tekniska program”, ”Föroreningar i Motala ström”, ”Stress bland ungdomar” och ”Attityder om rasism”.