• Äldreomsorgen i Söderköping förstärks med 25 nya underskötersketjänster på heltid. Samtidigt minskas timvikaredelen. Foto: Charlotte Madestam

25 nya fasta tjänster i äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Söderköping förstärks och görs om. Omkring 25 undersköterskor anställs på fasta vikarietjänster på heltid samtidigt som timvikarietjänsterna minskas rejält.

– Det här blir bättre både för dem som jobbar och för brukarna, fastslår Tuula Ravander (s), ordförande i socialnämnden i Söderköping.

Det är helt nya tjänster som skapas och nya personer ska anställas. De som är timvikarier i dag har förstås också chansen att söka till de nya tjänsterna.

– I dag står timvikarierna för hög andel av arbetstiden. Vi har räknat ut att det under 2015 uppgick till 40 årsarbeten. Man kan aldrig komma ifrån att det behövs timvikarier men vi vill minska den delen, klargör Tuula Ravander.

Hon pekar på fördelar som den nya modellen ger.

– Om vi har fast anställd personal som täcker upp för varandra så blir det färre personer hos brukarna än om vi anlitar timvikarier. Det ger bättre kontinuitet hos både personal och brukare. Personalen blir inte lika stressad och vet vad som ska göras och slipper att hela tiden läsa instruktioner som kanske vikarier måste. Vi har fått kritik från brukarna, inte minst de som har hemtjänst, att det är för många olika personer som kommer. Nu blir det färre ansikten och större trygghet för brukarna, redogör Tuula Ravander.

Rekrytering i gång

Exakt hur mycket mer arbetstid som läggs inom äldreomsorgen på grund av de nya tjänsterna vet inte ordföranden.

– Först ska vi klara av rekryteringen av undersköterskor. Den är påbörjad och det ser bra ut, bedyrar Tuula Ravander.

Bra positiva tongångar alltså. Varför har inte det här gjorts förr?

– Det har funnits tankar om det och för ett par år sedan anställdes tio personer i en fast pool. Men de blev uppslukade av verksamheten och poolen fylldes inte på. Nu ska vi försöka fylla på hela tiden, om exempelvis någon slutar. Grundbemanningen ska vara densamma och det ska ge en bättre ordning, säger nämndordföranden hoppfullt.

Hemteam och statsbidrag

Förutom de nya tjänsterna så startas hemteam som ska arbeta med rehabilitering. Två sjukgymnaster och två arbetsterapeuter anställs. Hemteam finns i andra kommuner men är nytt för Söderköping.

– Det blir en samlad kompetens runt den enskilda personen med sjukgymnast, arbetsterapeut, hemtjänstpersonal och biståndshandläggare. De ska träffas och komma fram till en bra handlingsplan. Med hemteam blir det snabbare och bättre rehab och ett bättre helhetsresultat, säger Tuula Ravander.

Äldreomsorgen förstärks dessutom med fem-sex heltidstjänster ytterligare, det är riktade statsbidrag som finansierar dem.

Tuula Ravander gillar att det blir fler händer i äldreomsorgen och att hemteam införs.

– Det blir ett spännande år, avrundar hon.