24 000 undersköterskor måste rekryteras

Enligt SKL behöver landstingen rekrytera 24 000 undersköterskor till 2019 för att klara pensionsavgångar och den växande gruppen äldre – samtidigt som allt färre unga väljer yrket.

Kommunal har släppt en rapport om riskerna med allt färre undersköterskor i vården. Där visar de att antalet undersköterskor minskat kraftigt i vården de senaste 20 åren, vilket medfört risker för patientsäkerheten. Socialdemokraterna i Landstinget i Östergötland tycker att utvecklingen är oroade.

– Vården behöver alla sina yrkeskategorier. Ska vi ha en patientsäker och effektiv vård är det viktigt att rätt kompetens används på rätt ställe. Vi har presenterat satsningar på att anställa mer personal i vården för att möta vårdens utmaningar och ta tillvara på framtidens möjligheter, säger Mats Johansson (S), landstingsoppositionsråd.

Ointresserade politiker

Behovet av undersköterskor är stort framöver, men bland unga att välja yrket är lågt. Enligt Kommunals rapport anser endast 5 procent av undersköterskorna att politikerna sätter stort värde vid deras arbete.

– Vi har under många år menat att vi behöver ha ett långsiktigt strategiskt arbete för att säkra bemanningen redan på gymnasialstadiet. Att rekrytera rätt kompetens är en växande utmaning för landstinget. Ska vi ha hög kvalitet och tillgänglighet i vården, måste arbetsplatserna uppfattas som attraktiva gällande bland annat karriärsmöjligheter och lön. Här har tyvärr den borgerliga landstingsledningen inte gjort tillräckligt, avslutar Mats Johansson.