•  Peter Eriksson vill lyfta landet. Foto: Tommy Pettersson

17 miljoner till Östergötland

Fördelningen av regeringens stöd till bättre och tryggare utemiljöer i utsatta områden för år 2017 är nu klar. Östergötland har fått 17 638 572 kronor fördelade på tio projekt i bland annat Norrköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg.

Den andra sökomgången för stödet är nu avslutad och 127 ansökningar har beviljats, totalt 272 miljoner kronor. Sammanlagt under 2017 har Boverket beviljat 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor. De som har ansökt om stöd är alltifrån större fastighetsbolag till ideella föreningar.

Trygga utemiljöer

Boverket har bland annat beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen har fått stöd.

– Det är glädjande att intresset för stödet ökar och att vi nu kan satsa 418 miljoner kronor på 180st olika projekt runt om i landet. Jag är övertygad om att trivsamma och trygga utemiljöer bidrar till att lyfta både människor och bostadsområden, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) och fortsätter.

– Vi ser nu hur enskilda, företag, föreningar och kommuner på olika sätt gör investeringar som skapar attraktiva utemiljöer. Det handlar om lekparker, belysning, stadsodling och mycket annat. Jag är stolt över att regeringen bidrar till att lyfta hela landet.

 

Fakta:

Stödet kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning.

Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. .Stöd kan ges för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden.