• Norrköpings cityfiske går före och visar vägen med utsättningen i Strömmen. Foto: Tommy Pettersson
  • Anders Jonnsson VD på Tekniska verken, Elisabeth Nilsson och regionrådet Anita Jernberger tittade på när man tömde i fiskarna. Foto: Tommy Pettersson
  • Folkfest vid Refvens grund. Foto: Tommy Pettersson

16 000 havsöringar sattes ut

Vid Refvens grund

Det blev lite av en folkfest när 16 000 havsöringar sattes ut vid Refvens grund i slutet av april i Norrköping. Utsättningen skedde i samband med att en viktig informationsdag om olika vattenprojekt i Östergötland arrangerades i Norrköping

 

Vattenrådet ”övre Motala ström” och vattenrådet ” nedre Motala ström och Bråviken”, vattenrådet ”Svartån” samt Finspångs vattenråd bjöd in allmänheten till en dag med temat: ”Hur kan vi återskapa strömmande vattenmiljöer samt skapa moderna vattenmiljöer i städerna för en levande vattenfauna”. Dagen genomfördes i samarbete med Cityfiske i Norrköping som hade olika aktiviteter fram till och med den väldiga isättningen av 16000 havsöringar vid Refvens Grund i Motala ström.

Öringens väg genom Norrköping

Flera viktiga aktörer inom naturvårdsområdet var närvarande under dagen och slog sina kloka huvuden ihop hur man ska kunna skapa fria faunavägar i våra reglerade åar och vattendrag.

Bland aktörerna kan landshövding Elisabeth Nilsson, regionrådet Anita Jernberger och Claes Wadsten från Motala Ströms Vattenråd nämnas. Även Norrköpings kommun,Holmens energi och kommunala energibolaget i Linköping Tekniska verken deltog i mötet eftersom man har ett ägande och driftsansvar för vattenkraften i regionen. En vattenkraftsreglering som innebär oöverstigliga hinder för lekande fiskar som vill fortplanta sig.

– Vi har lyckats samlat alla personer som på något sätt kan påverka vattenvägarna i Östergötland för att diskutera det aktuella läget, berättar Claes Wadsten och fortsätter.

– Av Länsstyrelsen vill vi ha tillstånd och nya vattendomar i Svartån vid Svartåfors, Odensfors kraftverk för då får vi tre mil fint lekområde. Även en lösning i Strömfåran och i Malfors vill vi ha för att få fri fiskpassagedär och knyta ihop fiskvägarna, genom Roxen, Svartån till Motala ström. Vi vill också att man från kraftbolagens sida bygger bort hindren för att få fria faunavägar förbi Norrköping och ända ut till havet.

Viktigt med fria faunavägar

Strömmande vattens betydelse för en biologisk mångfald kan inte nonchaleras och i Östergötland finns det nu embryonala planer på att skapa fria fiskvägar i Motala Ström, Stångån och Svartån. Hoppas dessa planer inte stannar på ritbordet.

En restaurering av vattendrag där fisken kan gå förbi vattenkraftsturbiner utan att bli nermalda är inte enbart till för sportfiskare utan för alla som vill vara med och rädda jordklotet.