150 nya bostäder i Lindö

I samband med Kulturnatten 28 september får Norrköpingsborna möjlighet att lämna synpunkter på den nya detaljplanen för Lindö Strand. Förslaget innefattar bostäder, restauranger, torg och en upprustad badplats.

– Förhoppningen är att området ska bli ännu mera attraktivt att vistas i för såväl lindöbor som besökare från hela Norrköping, säger Jackie Leiby, planarkitekt vid Norrköpings kommun.

Variation av bostäder

Förslaget innebär en variation av bostäder, radhus, villor och flerfamiljshus om totalt 150 stycken. Med en sådan variation menar stadsplaneringsnämndens ordförande att man kan bo kvar i området hela livet.

– När villaägarna blir gamla och inte längre orkar sköta hus och trädgård finns möjligheten att flytta till en lägenhet inom samma område. Det gäller även par som separerar men inte har ekonomi att bo i hus, då är det bra om det finns andra boendeformer som gör det möjligt att ha kvar barnomsorg, skola och det sociala livet i stadsdelen, säger Bengt Cete (mp).

Tyck till

Vad Norrköpingsborna själva har att säga om saken återstår att se. Fram till och med den fjärde november finns möjlighet att lämna synpunkter.

– Det var stort engagemang i frågan när vi gjorde det inledande planprogrammet för området, därför har vi satsat extra på samrådstillfällena, berättar Jackie Leiby.