• Chefen för stadsbyggnadskontoret Hans Revenhorn kommer fortsättningsvisatt få mer att göra. Foto: Tommy Pettersson

15 000 bostäder till 2030

Trots att Norrköping fått upp farten på bostadsbyggandet de senaste två åren behövs det en kraftigt ökad nyproduktion.

Kommunen gör  bedömningen att det  behövs 15 000 bostäder fram till år 2030, i genomsnitt 200 per år enbart av det kommunala bolaget Hyresbostäder.

Behovet uppkommer i takt med den kraftiga befolkningsökning Norrköping just nu genomgår. Byggtakten måste helt enkelt öka. Hyresbostäder har fått i uppdrag att uppföra i genomsnitt 200 bostäder per år i kommunen. De ska också kunna bygga ännu fler bostäder om behovet inte kan täckas av andra aktörer på marknaden.

Marknadsinitiativ

Genom beslutet kommer Hyresbostäder garantera att bostäder byggs löpande om ingen annan aktör på marknaden tar initiativ att bygga. Stadsplaneringsnämnden och Hyresbostäder kommer i samråd bedöma marknadssituationen och tala om när det är dags att bygga fler än 200 bostäder.

– Vi ser att behovet av bostäder är stort och här har vi på Hyresbostäder en viktig funktion. Vår roll blir i och med detta beslut att ha en god beredskap och säkra resurser för att kunna uppföra ytterligare bostäder om det inte kan täckas av andra aktörer på marknaden, säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

– Inför den starka befolkningstillväxten som råder är det viktigt att vi samarbetar och bidrar med bra lösningar för att Norrköping ska kunna växa och skapa attraktiva boendemiljöer. Vi ser att det här beslutet är mycket positivt för Norrköpings fortsatta expansion, menar Bengt Andersson, vice ordförande Rådhus AB.