130 i kö

130 personer väntar på plats på särskilt boende för äldre. Under året kommer kommunen utöka antalet platser på särskilt boende med 88 platser och prioriterar att bygga fler boenden. Hyresbostäder har fått ägardirektiv om att bygga trygghetsboenden för äldre som vill bo hemma men ändå behöver visst stöd.

– Det arbete vi nu utför för att öka antalet platser för äldre både inom särskilt boende och andra trygga boenden för äldre är ett sätt för oss att vända trenden och minska köerna. Det känns mycket bra, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande via ett pressmeddelande.