"Vi vill vara där de unga är"

Under hösten firade Norrköpings fritidsgårdar 60 år med en stor jubileumsturné bland kommunens fritidsgårdar. Nu blickar verksamheten för stadens ungdomar framåt.

– Har man en bra fritid så lyckas man bättre i skolan. Vår huvudsakliga uppgift är att få de som kommer till oss att känna hur de duger precis som de är, säger Enes Feratovic, fritidsledare i Hageby.

Förändringar

Genom åren har fritidsgården som mötesplats för kommunens unga genomgått stora förändringar.

– Det fanns en tid när det var tillåtet att röka på fritidsgårdarna. På åttiotalet delade vi in ungdomarna i pojk- och flickgrupper, idag jobbar vi mycket mer könsneutralt och försöker sudda ut kön och ursprung för att komma ifrån vi och dem, exemplifierar Elisabet Andersson, som har arbetat med Norrköpings fritidsgårdar sedan 1977, där hon idag är chef.

Fånga upp

Verksamheten leds av engagerad personal, som brinner för unga.

– Vi har högt i tak och hittar på saker efter ungdomarnas egna intressen. Vi vill göra sådant som höjer varje individs kompetenser, säger Enes.

En av de största utmaningarna som personalen möter idag är att vara där de unga är. Svårast är det på sociala medier.

– Där händer saker som är svåra för vuxna att komma åt. Det gäller att locka med någonting annat, att ge dem av vår tid. Kom så spela vi Fia med knuff, vad som helst, säger Enes.