• Flera medlemmar från Socialdemokraterna var med på affischeringsstarten. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Olle Vikmång är valledare för Socialdemokraterna i Norrköping. Foto: Emma Taube Sjöstedt

”Valrörelsen är igång på riktigt”

När Socialdemokraterna började sätta upp affischer med sitt politiska budskap var flera medlemmar där. – Valaffischerna är något speciellt, när de kommer upp tycker många att valrörelsen är igång på riktigt, säger Olle Vikmång som är valledare för Socialdemokraterna i Norrköping.

Olle Vikmång tycker att det känns bra inför valet.

– Vår största utmaning är att många tar ut vinsten på förhand.

Han är också lite orolig över hur valrörelsen kommer att bli. Han ger ett exempel på när Moderaterna lanserade en stor affischkampanj som kostade 24 miljoner kronor.

– Kampanjen gick bara ut på att smutskasta oppositionen. Den typen av inslag hoppas jag att vi inte behöver se mycket av, säger Olle Vikmång.

Politik för alla

På Socialdemokraternas lokala affischer står det ”Jobb, kunskap och omtanke. För alla”.

– Jobb är den största utmaningen vi står inför både i Sverige och i Norrköping. När det gäller kunskap behöver vi dels göra tidiga satsningar på förskola och grundskola. Det handlar även om att ge förutsättningar för universitetet att utvecklas i Norrköping. Och det handlar framför allt om satsningar på vuxen- och yrkesutbildning, berättar Olle Vikmång.

”Omtanke” betyder att Socialdemokraterna vill stärka kvaliteten inom sjukvård och omsorg. ”För alla” innebär att Socialdemokraterna vill presentera en politik som är för alla. Bland annat vill partiet säkerställa att tillväxten i Norrköping sker i hela kommunen, och inte bara i innerstaden.

Knacka dörr

Nu när affischerna är uppsatta ska Socialdemokraterna knacka dörr. Samtalet står i fokus, och målet är att partiet ska föra samtal med minst 30 000 Norrköpingsbor.