• Under hela uppväxten bodde Willy i olika fosterhem och barnhem. Foto: Elin Elmby
  • "Jag har en viktig historia att berätta". Foto: Elin Elmby

"Historien är fortfarande aktuell"

Willy hoppas kunna beröra med sin bok

Jag ska leva! Heter Willy Smedbäcks bok om hans uppväxt på barnhem och fosterhem.

Varje lördag sedan en månad tillbaka har Willy suttit på ICA maxi i Tornby och signerat sin bok. Bokidén kom när han började leta efter dokument så han skulle kunna få ersättning av staten för hur han behandlats som barn. Han började skriva ett filmmanus som utvecklades till en bok och nu säljer den som smör i solsken!

– En gång när jag satt på ICA Maxi sålde jag 14 böcker på 30 minuter, säger Willy stolt.

Aktuell historia

Willy vill berätta sin historia för att så många fick utstå att bo på barnhem, där barnen behandlades väldigt dåligt. Han vill också berätta historien för att den fortfarande är aktuell, han vill att de som lever nu vet hur det var då och att de som jobbar med liknande fall nu ska få reda på hur man inte ska ta hand om barn eller skriva i dokumenten om barn.

– Jag var ett så kallat barnhemsbarn som fick skadestånd av staten. Jag har flackat runt i Sverige på 26 olika ställen varav på sju eller åtta ställen har jag varit placerad på barnhem eller i fosterfamilj, berättar Willy.

Vanvårdsutredning

Det finns inga Barnhem kvar i Sverige idag per definition och tur är väl det. Idag har vi en modern och förhoppningsvis mer human inriktning i det som Socialtjänsten kallar familjehem.

Fattigvårdsstyrelser och senare barnavårdsnämnderna hade ansvaret för dessa barnhem. När sedan tog landstingen och primärkommunerna tog över verksamheten för tvångsomhändertagna barn i mitten av 1940 talet skedde väl ingen nämnvärd förbättring.

Det är drygt 100 000 svenska barn som någon gång varit placerad på barnhem mellan åren 1950-1980. Berättelserna om vanvård började trilla in på 1990 talet och efter ett tag ansåg sig regeringen tvungen att tillsätta statlig utredning om vanvården. Vanvårdsutredningen initierades och man började samla in vittnesmål om folks erfarenheter av övergrepp och misshandel från sin tid i barnhem eller fosterhem.