• Magnus Löfkvist har undervisat i Ung Företagsamhet på Vreta Utbildningscentrum sedan 2013. Foto: Carolina Fransson

"Eleverna har möjlighet att skapa viktiga kontakter"

Att som elev läsa Ung Företagsamhet ger möjlighet att skapa kontakt med det framtida yrkeslivet och en möjlighet att få en inblick i hur det är att vara egen företagare. Det menar Magnus Löfkvist, UF-lärare på Vreta Utbildningscentrum.

Kursen Ung Företagsamhet har funnits på Vreta Utbildningscentrum sedan början av 2000-talet och ingick till en början i kursen företagsekonomi. Sedan 2011 är Ung Företagsamhet en obligatorisk del i kursen entreprenörskap som alla som läser Naturbruksprogrammet går. Att läsa Ung Företagsamhet när man går Naturbruksprogrammet har på många sätt stor betydelse inför elevernas framtida yrkesliv, menar Magnus Löfkvist, som undervisar i ämnet sedan 2013.

– Vi vet av erfarenhet att många av våra elever kommer att arbeta i mindre företag eller driva egna företag efter avslutade studier. När man läser Ung Företagsamhet på gymnasiet får man testa på hur det är och om det är något man vill göra i framtiden. Det väcker nyfikenhet och man har möjlighet att skapa viktiga kontakter inom näringslivet, säger han.

Givande

På programmet är de två UF-lärare som undervisar tillsammans, Magnus Löfkvist och Pernilla Hallin. Eleverna läser kursen under sitt andra eller tredje gymnasieår och den avslutas med en individuell projektutvärdering.

– I projektutvärderingen tittar vi på vilka lärdomar eleverna tagit med sig. Under de här åren som jag drivit kursen känner de flesta elever, oavsett hur det gått för företagen, att det varit oerhört givande att få prova på företagande. Skulle de ge sig in i det här på riktigt har de lärt känna sig själva och vet vad de är bra på och vad de behöver hjälp med. Det kan till exempel vara så att någon tycker att bokföring, nej det är inget för mig, det behöver jag extern hjälp med, säger han.

Knyta kontakter

För naturbrukseleverna innebär Ung Företagsamhet en möjlighet att knyta kontakter inför det kommande arbetslivet, menar han.

– Eleverna får här chansen att prova på att ta steget ut i en verklighet som de så småningom ska komma ut i. Jag försöker pusha på eleverna ganska mycket till att skapa kontakter utanför skolan. Att de inte bara ska söka hjälp, kontakt och rådgivare innanför skolans väggar utan att på olika sätt ge sig ut i verksamheter.

Skolan samarbetar med flera företag, bland annat på Vreta Kluster som ligger alldeles intill skolan.

– De företag och verksamheter som finns på Vreta Kluster är ofta inblandade i UF-företagandet. Det kan till exempel vara någon där som är rådgivare åt våra UF-företagare. Förra året hade vi ett företag som hette Gröna Vägen UF och det slutade faktiskt med att ett företag på Vreta Kluster anställde dem som delaktiga i ett projekt de hade som handlade väldigt mycket om att komma ut och marknadsföra de gröna näringarna, på mässor och så vidare. Där ledde UF-företagandet inte bara till att UF-företaget tjänade pengar utan det skapade även riktiga jobb. Det är roligt, säger han.